محصول برچسب خورده با "تجهیزات شرکت دایناکورد"

Dynacord mixer CMS 1000-3

میکسر دایناکورد CMS 1000-3

تماس برای قیمت

 • دارای 10 ورودی میکروفن
 • دارای اکولایزر پارامتریک و گرافیکی
 • دارای دو لاین افکت
 • تعداد خروجی های مون: 2
 • تعداد خروجی های آیوکس: 2

میکسر دایناکورد CMS 1600-3

میکسر دایناکورد CMS 1600-3

تماس برای قیمت

 • دارای 16 ورودی میکروفن
 • دارای اکولایزر پارامتریک و گرافیکی
 • دارای دو لاین افکت
 • تعداد خروجی های مون: 2
 • تعداد خروجی های آیوکس: 2

میکسر دایناکورد CMS 2200-3

میکسر دایناکورد CMS 2200-3

تماس برای قیمت

 • دارای 22 ورودی میکروفن
 • دارای اکولایزر پارامتریک و گرافیکی
 • دارای دو لاین افکت
 • تعداد خروجی های مون: 2
 • تعداد خروجی های آیوکس: 2

پاورمیکسر دایناکورد PM 502

پاورمیکسر دایناکورد PM 502

تماس برای قیمت

 • دارای 8 ورودی میکروفن
 • دارای اکولایزر پارامتریک و گرافیکی
 • دارای 32 افکت ذخیره شده
 • تعداد خروجی های مستر: 3
 • دارای اینترفیس USB

پاورمیکسر دایناکورد PowerMate 600-3

پاورمیکسر دایناکورد PowerMate 600-3

تماس برای قیمت

 • دارای 6 ورودی میکروفن
 • دارای اکولایزر پارامتریک و گرافیکی
 • آمپلی فایر: 2*1000
 • تعداد خروجی های مون: 1
 • تعداد خروجی های آیوکس: 1

پاورمیکسر دایناکورد PowerMate 1000-3

پاورمیکسر دایناکورد PowerMate 1000-3

تماس برای قیمت

 • دارای 10 ورودی میکروفن
 • دارای اکولایزر پارامتریک و گرافیکی
 • آمپلی فایر: 2*1000
 • تعداد خروجی های مون: 2
 • تعداد خروجی های آیوکس: 2