اعمال افکت در خروجی ها

اعمال افکت در خروجی ها

اعمال افکت در خروجی های MON و AUX

در میکسر های دایناکورد برای اعمال افکت در خروجی های مون ( Mon ) و آیوکس ( Aux ) باید از ولوم های Fx to Aux و Fx to Mon استفاده کنید که در بالای فیدر های افکت ( Fx ) قرار دارد.

در واقع بدلیل اینکه برای این خروجی ها ممکن است شما به میزان افکت صوتی متفاوتی نیاز داشته باشید، برای هر خروجی AUX و MON ولوم های افکت متفاوتی تعریف شده است.

در میکسر های بزرگتر و حرفه ای تر که شما تعداد بیشتری میکروفن می‌توانید به میکسر متصل کنید ممکن است شما چندین خروجی AUX داشته باشید. معمولا چنین میکسر هایی دارای افکتور نیستند و اگر شما نیاز به افکتور دارید باید خروجی های میکسر خود را به یک افکتور و یا به یک میکسر دیگری که دارای افکتور است متصل نمایید.

اعمال افکت در آیوکس‌ها (افکت در خروجی ها)

ولوم های “Fx1 to Aux” و “Fx2 to Aux” ولوم هایی هستند که برای اعمال افکت بر روی خروجی های آیوکس استفاده می‌شوند. این ولوم ها به صورت مستقل عمل می‌کنند و یه چیز مهم تر اینه که این ولوم‌ها به ولوم های افکت ( Fx1/Fx2 ) هر ردیف صدا مربوط می‌باشد.

یعنی اگر شما ولوم های افکت ( Fx ) روی هر لاین را بسته باشید و سپس ولوم های “Fx to Aux” را باز کنید ، صدای افکت به خروجی آیوکس ( Aux ) ارسال نمی‌شود. منظورم از مستقل بودن این ولوم ها این است که ربطی به فیدر های تنظیم افکت ندارند.

یعنی شما اگر فیدر افکت ( Fx ) را کلا ببندید دلیلی ندارد که افکتی به خروجی های “Aux” ارسال نشود. نکته دیگر این است که اگر افکت اصلی دستگاه دایناکورد خاموش باشد، افکتی به خروجی‌ها ، از جمله خروجی آیوکس ( Aux ) و مون ( Mon ) ارسال نمی‌شود.

اعمال افکت در مون‌ها (افکت در خروجی ها)

ولوم های “Fx1 to Mon” و “Fx2 to Mon” ولوم هایی هستند که برای اعمال افکت بر روی خروجی های مون استفاده می‌شوند. این ولوم ها به صورت مستقل عمل می‌کنند و یه چیز مهم تر اینه که این ولوم‌ها به ولوم های افکت ( Fx1/Fx2 ) هر ردیف صدا مربوط می‌باشد.

یعنی اگر شما ولوم های افکت ( Fx ) روی هر لاین را بسته باشید و سپس ولوم های “Fx to Mon” را باز کنید ، صدای افکت به خروجی مون ( Mon ) ارسال نمی‌شود. منظورم از مستقل بودن این ولوم ها این است که ربطی به فیدر های تنظیم افکت ندارند.

یعنی شما اگر فیدر افکت ( Fx ) را کلا ببندید دلیلی ندارد که افکتی به خروجی های “Mon” ارسال نشود.

برای آموزش چگونگی تنظیم افکت پیشنهاد می‌کنم این مطلب را بخوانید.

این مقاله را به زبان دیگر ببینید:

Leave your comment